Nghị định số 48/2010/NĐ-CP

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. In

Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Ngày 07/05/2010, Chính  phủ ban hành Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về  hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Nghị định này quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên.

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên trên lãnh thổ Việt Nam.

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng xây dựng thuộc các dự án sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước được khuyến khích áp dụng các quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2010 và thay thế Nghị định 99/2007/ NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Số văn bản

48/2010/NĐ-CP

Loại văn bản

Nghị định

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Tên mục

Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Ngày ban hành

07/05/2010

Ngày có hiệu lực

01/7/2010

Thay thế

Nghị định 99/2007/ NĐ-CP ngày 13/6/2007

Tệp đính kèm:

Nghị định 48/2010/NĐ-CP

Nguồn: Bộ Xây dựng