Dịch vụ In Việt Nhật, In hộp Mỹ Phẩm giá rẻ, In Hộp Bánh, In Túi giấy giá rẻ đẹp, Mẫu hộp giấy đẹp, Mẫu túi giấy đẹp, In tui giay gia re, tin tức 24h mới và nóng nhất. Thông tin 60 giây được cập nhật liên tục. Tổng hợp tin tức hot trong ngày. ac quy - Vision Group chuyên sản xuất phân phôi các dòng. ắc quy chất lượng Quốc Tế. to tuong dia chi thiet ke phong net uy tin, lap dat phong net bootrom tai dong nai, lap dat phong net bootrom tai dong nai, lắp đặt phòng net bootrom, cai dat bootrom, lap dat phong net bootrom dong nai, lap dat phong net bootrom dong nai, lap dat phong net tron goi dong nai, lap dat phong net tron goi dong nai, lap dat phong net tron goi dong nai, lắp đặt phòng net đà nẵng, lắp đặt phòng net bình dương, thiet ke phong game dep, thiet ke phong internet, thiet ke phong net, thiet ke phong net dep, thiết kế phòng net chất lượng, thiết kế phòng net chất lượng, máy all in one, may all in one, bán máy tính all in one, bán máy all in one, ban may tinh all in one, ban may all in one, máy tính all in one là gì, may tinh all in one la gi,
truy kich bau vat truy kich sung bau vat truy kich shop truy kich mua sung bau vat truy kich shop bau vat truy kich huong dan mua sung vinh vien truy kich nap the truy kich bau vat vinh vien truy kich mua sung vinh vien truy kich

Tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. In

Chỉ mục bài viết
Tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn
Tiêu chuẩn quy hoạch nông thôn
Tất cả các trang
Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn được ban hành nhằm phục vụ cho công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm theo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương tại Thông báo số 238-TB/TW ngày 07/4/2009.

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/2009/TT-BXD

                Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009

  

THÔNG TƯ

 Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng,

 

QUY ĐỊNH:

 

           Điều 1. Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

           Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 25/10/2009.            Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:        

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);

- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;

- Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;                         
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Kiến trúc Quy hoạch TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;

- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;

- Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, PC, KHCN&MT.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

Cao Lại Quang